Juli 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 314 miljoner kronor i juli, vilket är 131 miljoner kronor (11,1 procent) högre än i juli 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 8:1 Mediestöd.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 818 miljoner kronor. Det är 419 miljoner kronor (5,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 314 131 8 818 419 14 743
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 151 23 614 57 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 - 4 466 2 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 11 - 3 66 16 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 717 26 4 522 131 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 183 - 2 1 778 85 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 30 15 384 41 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 107 1 118
8:1 Mediestöd 77 74 411 57 622
Övriga anslag 79 2 471 28 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 113 1 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 2 59 4 102
3:1 Sametinget 4 1 30 3 55
6:2 Justitiekanslern 4 1 30 2 50
6:3 Datainspektionen 8 1 57 9 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 12 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 - 1 125 - 4 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 1 9 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 22 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 15 4 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt