Juni 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 118 miljoner kronor i juni, vilket är 191 miljoner kronor högre än utfallet för juni 2018.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 48 368 miljoner kronor. Det är 1 438 miljoner kronor (3,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 16 634 miljoner kronor för årets första sex månader, vilket är 1 157 miljoner kronor (7,5 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 21 667 miljoner kronor för det första halvåret, vilket är 129 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 118 191 48 368 1 438 97 332
1:1 Barnbidrag 2 805 49 16 634 1 157 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 641 111 21 667 129 44 454
1:3 Underhållsstöd 228 23 1 376 78 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 8 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 4 518 36 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 362 5 2 132 37 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 3 652 - 32 7 303
1:8 Bostadsbidrag 385 5 2 381 33 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt