Maj 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 893 miljoner kronor i maj, vilket är 164 miljoner kronor högre än utfallet för maj 2018.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 40 250 miljoner kronor. Det är 1 247 miljoner kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 13 829 miljoner kronor för perioden januari-maj, vilket är 1 108 miljoner kronor (8,7 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 18 026 miljoner kronor för perioden januari-maj, vilket är 18 miljoner kronor (0,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 893 164 40 250 1 247 97 332
1:1 Barnbidrag 2 794 62 13 829 1 108 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 457 59 18 026 18 44 454
1:3 Underhållsstöd 221 10 1 147 55 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 6 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 91 10 432 31 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 370 13 1 770 32 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 3 043 - 27 7 303
1:8 Bostadsbidrag 350 16 1 996 29 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt