April 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 908 miljoner kronor i april, vilket är 14 miljoner kronor högre än utfallet för april 2018.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 32 357 miljoner kronor. Det är 1 082 miljoner kronor (3,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 11 035 miljoner kronor för perioden januari-april, vilket är 1 046 miljoner kronor (10,5 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 14 568 miljoner kronor för perioden januari-april, vilket är 41 miljoner kronor (0,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 908 14 32 357 1 082 97 332
1:1 Barnbidrag 2 767 63 11 035 1 046 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 533 - 64 14 568 - 41 44 454
1:3 Underhållsstöd 230 15 926 45 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 87 7 341 21 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 361 12 1 401 19 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 2 434 - 21 7 303
1:8 Bostadsbidrag 320 - 15 1 646 13 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt