Mars 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 876 miljoner kronor i mars, vilket är 48 miljoner kronor högre än utfallet för mars 2018.

För årets första kvartal uppgår utfallet för utgiftsområdet till 24 450 miljoner kronor. Det är 1 069 miljoner kronor (4,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår för kvartalet till 8 268 miljoner kronor, vilket är 984 miljoner kronor (13,5 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för kvartalet till 11 036 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 876 48 24 450 1 069 97 332
1:1 Barnbidrag 2 765 72 8 268 984 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 462 - 67 11 036 23 44 454
1:3 Underhållsstöd 241 24 696 29 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 86 5 254 15 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 353 5 1 040 7 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 1 826 - 16 7 303
1:8 Bostadsbidrag 359 14 1 326 27 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt