Januari 2019 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 008 miljoner kronor i januari. Det är en ökning med 766 miljoner kronor (8,3 procent) jämfört med samma månad 2018. Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under januari betalade Skatteverket ut 10 008 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 766 miljoner kronor (8,3 procent) mer än i januari 2018.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 417 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (28,6 procent) lägre än i januari 2018.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB + ÄB
2019
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 008 766 10 008 766 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 9 212 894 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 376 34 376 34 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5 5 5 5 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 417 - 167 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt