September 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 7 841 miljoner kronor i september. Det är 476 miljoner kronor högre än i september 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 72 052 miljoner kronor för perioden januari-september. Det är 5 056 miljoner kronor (7,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 76,2 procent av av totalt anvisade medel för 2018.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår hittills i år till 23 557 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 148 miljoner kronor (15,4 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 3 024 miljoner kronor (17,1 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 88 miljoner kronor (3,5 procent). De högre utgifterna beror främst på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för årets första nio månader till 33 806 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 885 miljoner kronor (5,9 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 275 miljoner kronor (5,4 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 452 miljoner kronor (9,0 procent).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 841 476 72 052 5 056 94 586
1:1 Barnbidrag 2 719 431 23 557 3 148 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 491 26 33 806 1 885 42 959
1:3 Underhållsstöd 226 23 1 912 35 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 11 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 77 4 703 11 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 330 10 3 080 132 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 5 525 - 76 7 367
1:8 Bostadsbidrag 382 - 9 3 457 - 79 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt