Augusti 2018 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 977 miljoner kronor i augusti. Det är 796 miljoner kronor högre än i augusti 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 64 211 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 4 580 miljoner kronor (7,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår hittills i år till 20 838 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 716 miljoner kronor (15,0 procent) jämfört med motsvarande period 2017. Utgifterna för allmänt barnbidrag har ökat med 2 603 miljoner kronor (16,6 procent) och utgifterna för flerbarnstillägg har ökat med 80 miljoner kronor (3,5 procent). De högre utgifterna beror främst på att barnbidraget har höjts med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår för årets första åtta månader till 30 315 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 859 miljoner kronor (6,5 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 300 miljoner kronor (6,2 procent). För tillfällig föräldrapenning uppgår ökningen till 422 miljoner kronor (9,3 procent).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 977 796 64 211 4 580 94 586
1:1 Barnbidrag 2 696 432 20 838 2 716 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 4 677 350 30 315 1 859 42 959
1:3 Underhållsstöd 216 6 1 685 12 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 2 0 11 2 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 73 2 626 7 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 326 10 2 750 122 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 4 911 - 67 7 367
1:8 Bostadsbidrag 373 4 3 075 - 70 4 526
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt