Mars 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 9 580 miljoner kronor i mars. Det är en ökning med 783 miljoner kronor (8,9 procent) jämfört med samma månad 2017. Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under mars betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i mars 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med mars 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

För det första kvartalet uppgår utgifterna till 28 069 miljoner kronor. Det är 1 674 miljoner kronor (6,3 procent) högre än samma period förra året.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 580 783 28 069 1 674 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 24 952 1 288 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 342 16 1 025 48 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 5 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 1 750 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 338 338 338 338 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt