Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i september 3 103 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 31 699 miljoner kronor. Det är 1 396 miljoner kronor (4,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 3 103 23 31 699 1 396 43 817
1:1 Polismyndigheten 1 560 - 56 16 466 872 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 108 10 961 121 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 109 10 1 088 60 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 54 6 476 24 648
1:5 Sveriges Domstolar 377 8 3 953 70 5 520
1:6 Kriminalvården 651 58 6 286 317 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 185 - 6 1 877 - 114 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 5 39 - 7 40
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 1 28 26 92
Övriga anslag 55 - 4 524 27 794
1:7 Brottsförebyggande rådet 7 1 77 10 111
1:8 Rättsmedicinalverket 32 0 294 14 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 30 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 4 67 - 12 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 - 2 10 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 25 15 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 11 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 6 1 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget