Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 445 miljoner kronor i september vilket är 35 miljoner kronor högre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–september till 4 197 miljoner kronor. Det är 24 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 445 35 4 197 24 6 456
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 277 34 1 408 - 240 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:5 Näringslivsutveckling 5 - 22 334 - 2 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:21 Patent- och registreringsverket 26 26 221 221 316
Övriga anslag 137 - 3 1 481 - 14 2 034
1:1 Verket för innovationssystem 15 0 165 8 222
1:4 Tillväxtverket 21 2 198 1 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 35 - 18 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 90 - 15 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 3 150 13 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 15 - 2 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 10 1 108 - 1 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 11 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 3 20 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 232 23 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 18 1 25
2:2 Kommerskollegium 6 - 2 57 - 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 - 8 250 - 16 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 49 6 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 23 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 0 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget