Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i september 160 miljoner kronor, vilket är 99 miljoner kronor lägre än i september 2016.

För januari–september uppgår utfallet till 1 825 miljoner kronor. Det är 22 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 160 - 99 1 825 22 2 877
1:1 Statens energimyndighet 25 5 213 10 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 8 - 4 153 - 13 233
1:4 Energiforskning 98 5 927 36 1 421
1:8 Energiteknik 1 - 99 241 5 440
1:9 Elberedskap 13 1 104 - 8 255
Övriga anslag 14 - 7 187 - 9 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 5 - 2 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 25 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 3 1 11 2 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 9 2 80 7 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 - 1 21 5 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget