Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i september blev 1 055 miljoner kronor, vilket är 339 miljoner kronor lägre än i september 2016. Det lägre utfallet avser framför allt anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. och förklaras huvudsakligen av skillnader mellan åren på grund av olika betalningstidpunkter för särskild löneskatt.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–september till 11 318 miljoner kronor. Det är 322 miljoner kronor (2,9 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 055 - 339 11 318 322 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 852 - 369 9 360 241 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 69 20 413 - 6 555
1:11 Finansinspektionen 44 3 395 35 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 25 2 241 13 324
Övriga anslag 63 3 678 19 1 043
1:1 Statskontoret 8 2 64 6 94
1:2 Kammarkollegiet 5 1 40 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 1 - 2 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 47 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 - 2 112 15 161
1:10 Bidragsfastigheter 10 1 122 - 16 193
1:12 Riksgäldskontoret 13 - 1 192 - 11 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 21 13 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 52 11 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 2 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget