Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i september 259 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor högre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 1 621 miljoner kronor. Det är 108 miljoner kronor (7,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 259 105 1 621 108 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 116 28 765 - 78 1 558
1:2 Transportbidrag 46 5 266 - 11 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 97 72 591 182 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget