Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev i september 2 106 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor högre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 14 287 miljoner kronor. Det är 257 miljoner kronor (1,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 2 106 25 14 287 257 22 434
1:1 Studiehjälp 296 10 2 404 72 3 428
1:2 Studiemedel 1 514 1 9 530 246 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 213 0 1 378 47 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 283 - 167 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 9 620 54 830
Övriga anslag 12 4 73 4 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 39 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 18 - 2 27
1:7 Studiestartsstöd 5 5 6 6 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 1 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget