Juli 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Lägre utgifter för internationellt bistånd i juli

Utfallet för Internationellt bistånd blev i juli 2 285 miljoner kronor, vilket är 640 miljoner kronor lägre än i juli föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–juli till 21 250 miljoner kronor. Det är 6 375 miljoner kronor (42,9 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat. Budgeten för 2017 är på ungefär samma nivå som 2016.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 2 285 - 640 21 250 6 375 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 2 195 - 646 20 491 6 324 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 78 8 664 54 1 103
Övriga anslag 12 - 2 95 - 2 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 1 60 3 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 3 23 - 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 6 1 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt