Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i juli 114 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor högre än i juli 2016.

För januari-juli uppgår utfallet till 1 527 miljoner kronor. Det är 110 miljoner kronor (7,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 114 27 1 527 110 2 877
1:1 Statens energimyndighet 28 6 171 13 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 - 7 136 - 7 233
1:4 Energiforskning 56 21 743 - 3 1 421
1:8 Energiteknik 6 6 238 105 440
1:9 Elberedskap 7 6 77 - 1 255
Övriga anslag 13 - 5 161 4 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 3 - 2 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 8 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 2 8 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 1 61 4 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 1 1 20 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 18 5 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt