Juli 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i juli 155 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-juli till 1 221 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 155 62 1 221 7 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 70 3 567 - 114 1 558
1:2 Transportbidrag 19 12 187 - 13 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 66 47 468 118 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt