Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i juli 7 532 miljoner kronor, vilket är 128 miljoner kronor högre än i juli 2016. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag (76 miljoner kronor) och 1:2 Föräldraförsäkring (33 miljoner kronor).

För årets första sju månader uppgår utfallet till 51 450 miljoner kronor vilket är 1 399 miljoner kronor (2,8 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–juli till 15 857 miljoner kronor, vilket är en ökning med 519 miljoner kronor (3,4 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror delvis på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 24 129 miljoner kronor för perioden januari–juli. Det är en ökning med 732 miljoner kronor (3,1 procent) jämfört med samma period 2016. Ökningen gäller främst utgifter för föräldrapenning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 532 128 51 450 1 399 89 491
1:1 Barnbidrag 2 234 76 15 857 519 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 746 33 24 129 732 41 697
1:3 Underhållsstöd 173 - 15 1 464 - 92 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 7 0 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 71 2 548 7 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 316 16 2 313 122 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 4 356 134 7 468
1:8 Bostadsbidrag 368 - 3 2 776 - 22 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt