April 2022 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån uppgick i april till 57 miljoner kronor, varav 20 miljoner avsåg återbetalning av studielån.

Hittills i år har lån om 167 miljoner kronor återbetalats, vilket är 22 miljoner kronor (11,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB 2022
4000 Återbetalning av lån 57 - 9 167 - 22 529
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 20 - 28 92 - 34 298
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 20 - 28 92 - 34 298
4500 Återbetalning av övriga lån 38 19 76 12 231
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 6 6 6 6 37
4526 Återbetalning av övriga lån 32 14 70 6 194
SB = statens budget

Kontakt