September 2020 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 327 miljoner kronor i september, vilket är 180 miljoner kronor (15,7 procent) högre än samma månad 2019.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 12 263 miljoner kronor, vilket är 1 471 miljoner kronor högre än 2019.  Det beror på att de statliga pensionsavgifterna blev högre för perioden.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB 2020
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 327 180 12 263 1 471 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 327 180 12 263 1 484 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 327 180 12 263 1 484 16 009
SB = statens budget

Kontakt