September 2020 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev 44 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än i september 2019. Det beror bland annat på lägre återbetalningar av studiemedel.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 502 miljoner kronor, vilket är 126 miljoner kronor lägre än 2019.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB 2020
4000 Återbetalning av lån 44 - 4 502 - 126 657
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 24 - 2 338 - 30 440
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 24 - 2 338 - 30 440
4500 Återbetalning av övriga lån 21 - 2 164 - 97 216
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 4 - 3 20 - 82 63
4526 Återbetalning av övriga lån 16 1 144 - 15 153
SB = statens budget

Kontakt