Juli 2020 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

--------------------------------------

Inkomster av försåld egendom blev 23 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än i juli 2019.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB 2020
3000 Inkomster av försåld egendom 23 23 26 - 12 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0 - 5 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0 - 5 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 23 23 25 - 8 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 23 23 25 - 8 5 000
SB = statens budget

Kontakt