December 2020 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån blev 40 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor (36,7 procent) lägre än i december 2019.

Det preliminära utfallet för år 2020 uppgick till 644 miljoner kronor, vilket är 153 miljoner kronor (19,2 procent) lägre än 2019.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB 2020
4000 Återbetalning av lån 40 - 23 644 - 153 657
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 28 1 418 - 39 440
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 28 1 418 - 39 440
4500 Återbetalning av övriga lån 12 - 24 225 - 114 216
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 - 11 34 - 85 63
4526 Återbetalning av övriga lån 12 - 13 191 - 28 153
SB = statens budget

Kontakt