Augusti 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 172 miljoner kronor, vilket är 171 miljoner kronor högre än i augusti 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 9 645 miljoner kronor. Det är 1 466 miljoner kronor (17,9 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 172 171 9 645 1 466 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 31 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 31 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 172 171 9 632 1 498 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 172 171 9 632 1 498 14 117
SB = statens budget

Kontakt