Oktober 2019 Inkomsttyp 5000: Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensionsavgifter.

Utfall för inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kr

Kalkylmässiga inkomster blev 1 143 miljoner kronor, vilket är 146 miljoner kronor högre än i oktober 2018. De högre inkomsterna avser statliga pensionsavgifter.

Hittills i år uppgår Kalkylmässiga inkomster till 11 935 miljoner kronor. Det är 1 739 miljoner kronor (17,1 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB 2019
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 143 146 11 935 1 739 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 59 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 59 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 143 146 11 922 1 798 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 143 146 11 922 1 798 14 117
SB = statens budget

Kontakt