Januari 2019 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgår i januari till 5 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än i januari 2018. Inkomsterna avser överskott från Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
SB 2019
3000 Inkomster av försåld egendom 5 3 5 3 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 5 3 5 3 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 5 3 5 3 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 5 000
SB = statens budget

Kontakt