April 2017 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev 54 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre än i april 2016.

För perioden januari–april uppgår utfallet till 222 miljoner kronor. Det är 11 miljoner kronor (4,6 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB 2017
4000 Återbetalning av lån 54 6 222 - 11 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 41 4 159 - 14 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 41 4 159 - 14 529
4500 Återbetalning av övriga lån 12 2 64 3 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 10 - 4 1
4526 Återbetalning av övriga lån 12 2 54 7 161
SB = statens budget

Kontakt