Oktober 2017 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Inkomster av Återbetalning av lån blev i oktober 44 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än i oktober 2016.

För januari–oktober uppgår utfallet till 646 miljoner kronor. Det är 1 miljon kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB 2017
4000 Återbetalning av lån 44 - 4 646 1 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 1 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 27 - 1 442 - 39 529
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 27 - 1 442 - 38 529
4500 Återbetalning av övriga lån 17 - 3 203 39 162
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 - 8 61 21 1
4526 Återbetalning av övriga lån 17 5 142 18 161
SB = statens budget

Kontakt