November 2017 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 17,0 miljarder kronor. Det är 17,1 miljarder kronor lägre än i november 2016. Inkomsterna är 0,1 miljarder kronor lägre och utgifterna är 17,0 miljarder kronor högre.

Saldot i statens budget för januari–november är ett överskott på 131,4 miljarder kronor. Det är 29,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Inkomsterna är 13,5 miljarder kronor lägre och utgifterna är 15,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
nov 2017
Förändring jämfört
med nov 2016
Utfall
jan–nov 2017
Förändring jämfört
med jan–nov 2016
SB + ÄB
2017
Totala inkomster 92,9 - 0,1 933,0 - 13,5 979,7
Skatter 90,3 1,3 887,0 - 8,8 923,7
Övriga inkomster 2,6 - 1,5 46,0 - 4,7 56,0
Totala utgifter 75,9 17,0 801,7 15,7 988,2
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 81,9 1,0 826,7 27,7 963,6
Statsskuldsräntor m.m. 8,4 - 0,3 12,3 6,7 16,5
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 2,6 12,9 - 36,6 - 15,3 8,2
Kassamässig korrigering - 11,8 3,4 - 0,8 - 3,5 0,0
Budgetsaldo 17,0 - 17,1 131,4 - 29,2 7,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari–november uppgår till 1 098,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 40,3 miljarder kronor (3,8 procent) jämfört med samma period 2016.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
nov 2017
Förändring jämfört
med nov 2016
Utfall
jan–nov 2017
Förändring jämfört
med jan–nov 2016
SB + ÄB
2017
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 81,9 1,0 826,7 27,7 963,6
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,9 1,1 272,0 12,6 300,4
Takbegränsade utgifter 106,8 2,1 1 098,7 40,3 1 264,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt