Fördjupning och utvärdering

ESV arbetar kontiunerligt med att förbättra prognoserna genom att utveckla modellerna, följa upp prognosfel som har uppstått samt att analysera de offentliga finanserna.

Prognosutvärdering

Efter varje år genomförs en prognosutvärdering som visar hur väl prognoserna under det gångna året stämde överens med utfallet.

Inkomstliggaren

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs också uppbördsförfarandet.

Inkomstliggaren har getts ut årligen sedan 1948.

Kontakt