Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 3 2019

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2019 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 7 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade det finansiella sparandet med 13 miljarder kronor. Hittills under 2019 uppgick sparandet till 39 miljarder kronor vilket var 21 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

Inkomsterna ökade med 5 miljarder

Under tredje kvartalet ökade statens inkomster med 1 procent eller 5 miljarder kronor för att uppgå till 345 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Skatter på produktion och import ökade med 6 miljarder kronor. Produktskatterna ökade med 3 miljarder kronor varav mervärdesskatten stod för hela ökningen. Övriga produktionsskatter ökade med 3 miljarder kronor vilket i huvudsak förklaras av att löneskatterna i arbetsgivaravgiften ökade med 3 miljarder kronor till följd av en högre lönesumma i ekonomin. Intäkter av spelskatt ökade med 1 miljard kronor medan resolutionsavgiften minskade med 1 miljard kronor.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 2 miljarder kronor. Förändringen förklarades av minskade hushållskatter samtidigt som bolagens skatter var oförändrade.

Utgifterna ökade med 18 miljarder

Tredje kvartalet 2019 ökade statens utgifter med 6 procent eller 18 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt uppgick utgifterna till 338 miljarder kronor.

Under kvartalet ökade utgifterna för transfereringar med drygt 14 miljarder kronor. Investeringarna ökade med 2 miljarder kronor samtidigt som konsumtionen och den statliga momsen ökade med 1 miljard kronor vardera.

Löpande transfereringar till utlandet ökade med 0,7 miljarder kronor varav EU-avgiften minskade med 0,3 miljard kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

Transfereringar inom Sverige ökade med 14 miljarder kronor. Den största ökningen återfanns inom kommunala sektorn som ökade med 12 miljarder kronor. Varav anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökade med 2 miljarder kronor.

Diagram_SRF_nov_2019_B för publicering på nätet.png

 

 

Kontakt

Senast uppdaterad: