EA-värdering

ESV genomför årligen en ekonomiadministrativ värdering, EA-värdering, av myndigheter under regeringen. Värderingen mäter hur väl myndigheter följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna för verksamheten.

ESV hämtar in information till det ekonomiadministrativa värdet (EA-värdet) via statens informationssystem (Hermes). I Hermes, under fliken EA-värdering, återfinns de enkäter som hämtar in information från de myndigheter som får ett EA-värde och från de myndigheter som är så kallade sektorsmyndigheter med föreskriftsrätt.

Via Hermes kan myndigheterna även hämta ut information om utfallet av efterlevnad av ekonomiadministrativa bestämmelser både per myndighet och per bestämmelse.

Kontakt