Att använda Hermes

För att använda Hermes behöver du vara registrerad som användare och ha behörighet till de funktioner du behöver.

Behörighet

Det finns två behörighetsblanketter:

  • en för myndighetsanvändare
  • en för departementsanvändare.

Det är viktigt att du ansöker på rätt blankett så att du får rätt behörighet utifrån dina arbetsuppgifter. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten till den mejladress som finns på blanketten.

Har du frågor om behörigheter eller problem med inloggning, kontakta
Fråga ESV om Hermes.

Tekniska krav

Hermes fungerar bäst med webbläsarna Microsoft Edge (Edge Chromium) och Google Chrome. För vissa delar krävs Acrobat Reader samt Microsoft Office 2016 eller senare.

För departementsanvändare gäller endast webbläsare Microsoft Edge (Edge Chromium).

Användarhjälp

I Hermes finns användarhjälp om systemet och de olika delarna. Du hittar hjälpen genom att klicka på frågetecknet som finns på varje sida.

Kontakt