Tidplan för EA-värderingen

Följande tidplan gäller för den ekonomiadministrativa värderingen för 2019.

13 november–3 december 2019

Myndighetsfrågor besvaras i Hermes.

25 november 2019

Sista dag för att begära särskilt undantag från EA-värderingen.

Fram till 3 april 2020

Möjlighet att begära omprövning av ESV:s ändring av svar på myndighetsfrågor i Hermes. ESV kommer dock enbart behandla myndigheternas begäran om omprövning under tiden fram till 21 januari 2020 och under tiden 6 mars till 3 april 2020.

6 mars–24 mars 2020

Koncernfrågor besvaras i Hermes och ESV gör ytterligare kvalitetssäkring av svaren på myndighetsfrågorna.

Fram till 3 april 2020

Möjlighet att begära omprövning av svar på koncernfrågor och myndighetsfrågor i Hermes. Det går dock att succesivt begära omprövning i den takt som ESV besvarar frågorna.

3 april–23 april 2020

ESV arbetar med att fastställa de slutliga EA-värdena och fastställa slutrapporten.

Kontakt

Senast uppdaterad: