Tidplan för EA-värderingen

Tidplan för EA-värderingen för 2019 publiceras i slutet av oktober. Nedan framgår tidplanen för EA-värderingen för 2018.

18 november 2018

Sista dag för att begära särskilt undantag från EA-värderingen.

14 november–4 december 2018

Myndighetsfrågor besvaras i Hermes.

Fram till 4 april 2019

Möjlighet att begära omprövning av ESV:s ändring av svar på myndighetsfrågor i Hermes. ESV kommer dock enbart behandla myndigheternas begäran om omprövning under tiden fram till 21 januari 2019 och under tiden 8 mars till 4 april 2019.

8 mars–25 mars 2019

Koncernfrågor besvaras i Hermes och ESV gör ytterligare kvalitetssäkring av svaren på myndighetsfrågorna.

Fram till 4 april 2019

Möjlighet att begära omprövning av svar på koncernfrågor och myndighetsfrågor i Hermes. Det finns dock möjligheter att succesivt begära omprövning i den takt som ESV besvarar frågorna.

4 april–23 april 2018

ESV arbetar med att fastställa de slutliga EA-värdena och fastställa slutrapporten.

Kontakt

Senast uppdaterad: