Ekonomiadministrativ värdering

Myndigheterna under regeringen får årligen en ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) som fastställs av ESV. Värderingen mäter hur väl er myndighet följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna för verksamheten.

Kontakt