Uppföljning av ekonomiadministrativt regelverk 2020

ESV utvecklar och genomför under 2020 en ny metod för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av de ekonomiadministrativa regelverken. Den ersätter den tidigare EA-värderingen.

Hur och när genomförs uppföljningen?

Uppföljningen av hur myndigheterna följer regelverket kommer att göras i två delar, precis som för EA-värderingen.

Alla myndigheter ska besvara en självdeklaration med frågor om hur man har följt ett urval av regler under året.

ESV gör också en extern bedömning av hur myndigheterna följt vissa regler. Bedömningen grundar sig på information som ESV och andra myndigheter har tillgång till, till exempel i statsredovisningssystemet.

Under november månad, när frågorna för 2020 är klara, kommer vi att publicera dem här.

I slutet av november kommer er myndighet få ett mejl med en länk till enkäten där ni ska besvara frågorna för 2020. Ni ska alltså inte besvara frågor i Hermes som för EA-värderingen. Ni behöver inte heller ha ett särskilt användarkonto för att kunna svara.

ESV gör den externa uppföljningen i mars 2021 när myndigheterna har lämnat sina årsredovisningar, och i samband med vårt arbete med underlaget till årsredovisningen för staten.

Senast den 23 april 2021 lämnar ESV en redovisning och analys av myndigheternas regelefterlevnad till regeringen.

Vilka myndigheter omfattas?

Alla myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2020 omfattas av uppföljningen.

En myndighet under regeringen är undantagen om den

  • har upphört men fortfarande är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen
  • är ansluten till den statliga redovisningsorganisationen utan att ha startat sin verksamhet.

Dessa myndigheter omfattas inte:

  • Myndigheter under regeringen som inte är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen, till exempel de allmänna pensionsfonderna, kommittéer, utredningar och vissa nämnder.
  • Myndigheter under riksdagen och andra organ som inte lyder under regeringen men är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt