Ekonomiadministrativ uppföljning (f.d. EA-värdering)

ESV följer på uppdrag av regeringen upp hur myndigheterna följer det ekonomiadministrativa regelverket. Det gjordes fram till 2019 genom EA-värderingen. Under 2020 och 2021 har ESV utvecklat en ny uppföljning.

Kontakt