Ekonomiadministrativ uppföljning (f.d. EA-värdering)

ESV utvecklar en ny uppföljning av det ekonomiadministrativa regelverket för 2020. Den ersätter den tidigare EA-värderingen där ESV fastställde ekonomiadministrativa värden för myndigheter under regeringen.

Kontakt