Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Sveriges nationella program för Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:45
Publiceringsdatum
2020-03-12

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF).