Baskontoplan 2020 med konteringsanvisningar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2020:2
Publiceringsdatum
2020-02-03

Det här är en uppdatering av baskontoplanen för 2019. Baskontoplanen är frivillig att följa för statliga myndigheter. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. ESV använder baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang.

I baskontoplanen för 2020 har vi bland annat lagt till och tagit bort ett antal baskonton, som en följd av ESV:s beslut att lägga till och upphäva flera S-koder. Det i sin tur var en anpassning till de förändrade reglerna för värdering, redovisning och rapportering av hel- och delägda företag. Förändringen rör främst myndigheter som redovisar hel- och delägda företag men även myndigheter som redovisar andra finansiella tillgångar bör se över ändringarna.

Alla ändringar är markerade med gul bakgrund i handledningen.

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV