Redovisning av kompetensförsörjning

Publikationsnummer
2007:42
Publiceringsdatum
2008-01-24

Myndigheterna ska i sina årsredovisningar redovisa sin kompetensförsörjning. Från och med 2006 finns bestämmelsen för detta i 3 Kap 3§ i Förordning (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Det är en ny förordningstext och innebär att redovisningen av kompetensförsörjningen knyts närmare verksamheten. Åtgärder som vidtagits i syfte att säkerställa kompetens skall redovisas och det skall ingå en analys och bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå verksamhetens mål.

För att få en redovisning som tydligare stämmer överens med förordningen har ESV tagit fram en handledning. Den går igenom vad som är nytt och vilka steg som bör tas för att få en relevant redovisning.

Kontakt

Senast uppdaterad: