4.3.5 Elektronisk fakturering

Ni får använda elektronisk fakturering endast om köparen godkänner det. Det finns i övrigt inga särskilda krav för att ni ska kunna använda elektronisk fakturering.

Elektronisk fakturering följer samma regler

Samma krav ställs dock på en elektroniskt utfärdad faktura som på en pappersfaktura. Om ni sänder flera elektroniska fakturor samtidigt till samma kund behöver ni bara ange gemensamma uppgifter på dessa fakturor en gång. Det finns inga hinder för att en ofullständig pappersfaktura kompletteras med elektroniska uppgifter så att handlingarna tillsammans kan utgöra en fullständig faktura som uppfyller kraven i 11 kap mervärdesskattelagen. Sambandet mellan uppgifterna måste dock framgå tydligt.

Kontrollera vad som gäller för andra länder

Om ni säljer varor och tjänster till andra länder ska ni kontrollera vilka regler om elektronisk fakturering som gäller i det aktuella landet.

Kontakt

Senast uppdaterad: