4.2 Fakturering mellan myndigheter

Ingen moms mellan myndigheter

Staten som helhet utgör en juridisk person och är alltså ett enda skattesubjekt. Moms ska därför inte debiteras inom staten. Enligt mervärdesskattelagens definition ingår både myndigheter under regeringen och riksdagens myndigheter i staten. Ni ska alltså fakturera exklusive moms när ni säljer varor eller tjänster till andra statliga myndigheter.

Moms till statliga affärsverk, bolag och stiftelser

Enligt mervärdesskattelagen ingår dock inte de statliga affärsverken i staten. Vid försäljning till de statliga affärsverken, statliga bolag och statliga stiftelser kan det därför bli aktuellt att lägga på utgående moms enligt de regler som gäller för redovisning och betalning av utgående moms.

Statliga affärsverk:

  • Luftfarstverket
  • Sjöfartsverket
  • Svenska Kraftnät 

Kontakt