4.1 Skyldighet att fakturera

När ni som statlig myndighet har sålt varor eller tjänster till kunder som är beskattningsbara personer (näringsidkare) eller juridiska personer ska ni utfärda en faktura. I vissa fall finns dock inget faktureringskrav, se 11 kap 2 § mervärdesskattelagen.

Ni ska även fakturera privatpersoner om ni säljer

  • nya transportmedel till annat EU-land
  • varor via postorderhandel eller på distans till privatpersoner i annat EU-land, i det fall säljaren är registrerad till moms i det andra EU-landet
  • bygg- eller anläggningstjänster och av varor som omsätts i samband med dessa tjänster

Undantag från faktureringskrav till privatpersoner   

Utöver exemplen ovan finns det inget krav på att myndigheter ska utfärda en faktura vid försäljning till privatpersoner, om försäljningen är undan­tagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Detsamma gäller vid persontransport till eller från utlandet (då omsättningen anses ha skett utomlands).

Naturligtvis finns det inget som hindrar att ni som myndighet ställer ut en faktura även om det inte krävs enligt mervärdesskattelagen. Om ni inte utfärdar en faktura vid försäljning av varor eller tjänster, är ni ändå skyldiga att se till att det finns en verifikation för försäljningen som underlag för bokföringen.

Säljaren ansvarar för att fakturan är korrekt

Det är säljaren, i det här fallet den myndighet som sålt en vara eller tjänst, som ansvarar för att en korrekt faktura ställs ut. Säljaren behöver dock inte själv ställa ut fakturan. Istället kan ni uppdra åt köparen eller någon annan att för er räkning och i ert namn utfärda fakturan. En faktura som köparen har utfärdat ska innehålla uppgiften ”självfakturering”.

Så kallad självfakturering, det vill säga då köparen ställer ut fakturan för säljarens räkning, kan dock endast tillämpas om:

  • säljare och köpare i förväg träffat avtal om detta
  • det finns ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura

Senaste tidpunkt för fakturering vid EU-handel

Ni ska utfärda fakturor avseende försäljning till beskattningsbara personer (näringsidkare) av varor i ett annat EU-land senast den 15:e månaden efter att varan har levererats.

Ni ska utfärda fakturor avseende försäljning av tjänster till beskattningsbara personer (näringsidkare) i ett annat EU-land enligt huvudregeln senast den 15:e månaden efter att ni har tillhandahållit tjänsten. Om ni har fått betalning i förskott ska ni istället utfärda fakturan senast den 15:e i månaden efter den månad som ni har fått förskottsbetalningen.

Kontakt