4 Fakturor

Den som säljer en momspliktig vara eller tjänst ska utfärda en faktura. Det finns dock vissa undantag. Läs mer om när ni är skyldiga att fakturera i avsnittet Skyldighet att fakturera.

Fakturan måste innehålla vissa uppgifter för att köparen ska ha rätt att dra av den ingående momsen. Här kan ni läsa om vad en faktura ska innehålla, samt vad ni ska tänka på när ni fakturerar en annan myndighet, när ni gör samköp med andra myndigheter eller när ni gör utlägg för en annans räkning.

Kontakt