3.3 Inköp av vissa varor

Om ni har köpt vissa varor inom Sverige som omfattas av omvändskattskyldighet blir ni som köpare skyldiga att redovisa och betala utgående moms på den inköpta varan.

Från och med 1 april 2021 gäller omvänd skattskyldighet vid nationell handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer om beskattningsunderlaget för omsättningen av dessa varor i en faktura sammantaget överstiger 100 000 kr. 

Syftet med omvänd skattskyldighet vid handel med mobiltelefoner m.m. är bland annat att förhindra mervärdesskattebedrägerier (prop. 2020/21:20)

Ni är skattskyldiga oavsett verksamhet 

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid inköp av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer gäller oavsett till vilken del av myndighetens verksamhet som inköpet görs. Det spelar alltså ingen roll om inköpet görs till den del av verksamhet som kan anses vara ekonomisk eller er myndighetsutövning. 

Ni ska själva räkna ut momsen och betala in den

När ni är omvänt skattskyldiga lägger säljaren inte på någon moms i fakturan. I stället anger säljaren ert VAT-nummer, och lämnar en upplysning om att omvänd skattskyldighet tillämpas. Ni ska sedan beräkna och redovisa den utgående momsen till Skatteverket. I normalfallet ska momsen vara 25 procent av summan för inköpet. 

Ni har vanligtvis kompensationsrätt för momsen

I de allra flesta fall har ni rätt till kompensation för ingående moms med samma belopp. Läs mer om kompensationrätt i avsnittet Kompensationrätt, inte avdragsrätt.

Kontakt