3.2.3 Redovisning av byggtjänster

Periodens bokförda utgående moms ska redovisas i ruta 30 i mervärdesskattedeklarationen. Periodens bokförda inköpsbelopp, inklusive det som är bokfört som anskaffade materiella anläggningstillgångar, ska redovisas i ruta 24 i skattedeklarationen.

Rekvirera kompensation för momsen på vanligt sätt

Den ingående momsen på den inköpta byggtjänsten rekvirerar ni på vanligt sätt, enligt rutinen för kompensation för ingående mervärdeskatt.

Läs mer om hur ni rekvirerar kompensation för den ingående momsen i avnittet Rekvirera den ingående momsen.

Kontakt

    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: