3.2.2 Bokföring av byggtjänster

Kategorisera de inköpta byggtjänsterna

För det första krävs att ni har kontroll över inköpsbeloppen för de inköpta byggtjänsterna. Ni kan skapa denna kontroll genom att lägga upp egna inköpskonton för dessa tjänster. I många fall är det fråga om byggtjänster som ni kommer att bokföra som materiella anläggningstillgångar, exempelvis som förbättringsutgifter på annans fastighet, och då krävs egna konton även bland anläggningstillgångarna.

Om ni väljer att lägga upp egna kostnads- och anläggningstillgångskonton gäller samma S-koder som har gällt hittills för motsvarande inköp.

Ni kan också välja att få kontroll över kostnaderna med hjälp av internredovisningen.

Momsen ska beräknas på bruttofakturabeloppet

Ni ska bokföra leverantörsfakturor som gäller byggtjänster på samma sätt som andra fakturor, det vill säga debet ett kostnadkonto eller balanskonto och kredit en leverantörsskuld. Men eftersom fakturan inte innehåller någon moms behöver ni också beräkna utgående och ingående moms på bruttofakturabeloppet.

S-koder för inrapporteringen

Utgående moms för inköpta byggtjänster bör bokföras på ett eget konto i kontoklass 257, med S-kod 2564. Om ni gör en schablonmässig fördelning av den ingående momsen på skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet vid årets slut ska ni helst bokföra den ingående momsen på ett eget konto i kontoklass 154, med S-kod 1541. Om ni löpande under året fördelar ingående moms på momspliktig och icke momspliktig verksamhet ska ni använda antingen S1541 eller S1542.

Kontakt