3.2 Inköp av byggtjänster

Om ni har köpt en byggtjänst inom Sverige blir ni som köpare skyldiga att redovisa och betala utgående moms på den inköpta byggtjänsten. Det beror på att staten ses som en momsenhet och i staten ingår Trafikverket som ses som ett byggföretag. Därmed blir alla myndigheter i staten betraktade som byggföretag.

Ni är skattskyldiga oavsett verksamhet

Skatteverket har omarbetat ett tidigare ställningstagande (dnr 131 307716-07/111) om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster. Det nya ställningstagandet (dnr. 8-1148780) innebär en ändrad bedömning.

Utifrån det nya ställningstagandet så gäller omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster oavsett till vilken del av myndighetens verksamhet som inköpet görs. Det spelar alltså ingen roll om inköpet görs till den del av verksamhet som kan anses vara ekonomisk eller er myndighetsutövning.

Utifrån det tidigare ställningstagandet så gällde omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster till den del av verksamheten som anses vara ekonomisk men inte till den del som anses vara myndighetsutövning.

Det nya synsättet bör tillämpas på Skatteverkets initiativ först från och med den 1 januari 2022.

Ni ska själva räkna ut momsen och betala in den

När ni är omvänt skattskyldiga lägger säljaren inte på någon moms i fakturan. I stället anger säljaren ert VAT-nummer, och lämnar en upplysning om att omvänd skattskyldighet tillämpas. Ni ska sedan beräkna och redovisa den utgående momsen till Skatteverket. I normalfallet ska momsen vara 25 procent av summan för inköpet. 

Ni har vanligtvis kompensationsrätt för momsen

I de allra flesta fall har ni rätt till kompensation för ingående moms med samma belopp. Läs mer om kompensationrätt i avsnittet Kompensationrätt, inte avdragsrätt.

Kontakt