3.2 Inköp av byggtjänster

Om ni har köpt en byggtjänst inom Sverige blir ni som köpare skyldiga att redovisa och betala utgående moms på den inköpta byggtjänsten. Det beror på att staten ses som en momsenhet och i staten ingår Trafikverket som ses som ett byggföretag. Därmed blir alla myndigheter i staten betraktade som byggföretag.

Ni är skattskyldiga om er verksamhet är ekonomisk

Ni är omvänt skattskyldiga för inköp av byggtjänster till den del av verksamheten som kan anses vara ekonomisk. 

Ni är inte skattskyldiga om ni enbart bedriver myndighetsutövning. För inköp som sker för denna verksamhet blir omvänd skattskyldighet inte tillämplig. Men om ni däremot köper byggtjänster för både er ekonomiska verksamhet och er myndighetsutövning är ni omvänt skattskyldiga för hela inköpet.

Ni ska själva räkna ut momsen och betala in den

När ni är omvänt skattskyldiga lägger säljaren inte på någon moms i fakturan. I stället anger säljaren ert VAT-nummer, och lämnar en upplysning om att omvänd skattskyldighet tillämpas. Ni ska sedan beräkna och redovisa den utgående momsen till Skatteverket. I normalfallet ska momsen vara 25 procent av summan för inköpet. 

Ni har vanligtvis kompensationsrätt för momsen

I de allra flesta fall har ni rätt till kompensation för ingående moms med samma belopp. Läs mer om kompensationrätt i avsnittet Kompensationrätt, inte avdragsrätt.

Kontakt

$(function () { searchPage.renderStoredHighlights(); })