3.1.7 Redovisning av försäljning till EU-länder

Redovisa och sammanställ försäljningen

När ni har sålt en vara eller tjänst till ett annat EU-land ska försäljningen redovisas i ruta 35 respektive ruta 39 i mervärdesskattededeklarationen. Ni ska också lämna en periodisk sammanställning för de varor eller tjänster som ni har sålt momsfritt till beskattningsbara personer (näringsidkare) i andra EU-länder. I sammanställningen ska ni ange varje köpares VAT-nummer.

Olika tidpunkter beroende på vad ni har sålt

Ni ska lämna in den periodiska sammanställningen månadsvis eller kvartalsvis, beroende på vad ni har sålt.

  1. Om ni har sålt varor ska sammanställningen normalt sett lämnas in varje kalendermånad. Ni kan dock ansöka hos Skatteverket om att få lämna den kvartalsvis i stället. En förutsättning är då att det sammanlagda värdet av varorna är mindre än 500 000 kronor exklusive moms under det innevarande eller något av de fyra föregående kalenderkvartalen.
  2. Om ni har sålt tjänster ska sammanställningen lämnas in varje kalenderkvartal.
  3. Om ni har sålt både varor och tjänster ska sammanställningen lämnas in varje kalendermånad.

Ni får automatiskt en blankett för sammanställningen

Skatteverket skickar automatiskt en blankett för periodisk sammanställning till er när ni har redovisat försäljning i ruta 35 i mervärdesskattedeklarationen.

Kontakt